Voor onze partners en hun klanten is de boodschap helder: informatie en toestemming blijft nodig, ook in het “cookieloze” tijdperk. Daarbij is de zorgplicht nog wat zwaarder geworden, nu je klanten nog beter zal moeten uitleggen hoe je tot conversie en analytische metingen komt – net nu ze het concept “cookies” begonnen te begrijpen – en wat ervoor nodig is om daarmee te blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In CookieCode hebben jullie in ieder geval een duurzame partner die intrinsiek de ontwikkelingen bijhoudt en de eigen oplossing daarop voortdurend aanpast waar nodig! We houden jullie in de loop.