Cookies

Verrassend genoeg worden er in de meting van januari 2019 meer cookies gevonden dan in de meting van augustus 2018. De meting in 2018 werden in totaal 767 cookies – verdeeld over 50 websites – aangetroffen. In de meting van januari 2019 steeg het totaal aantal cookies naar 805. Het aantal tracking cookies, dat tot doel heeft om een zo gedetailleerd mogelijk profiel op te bouwen van de gebruiker om op maat gemaakte advertenties te kunnen tonen, daalt sterk. Voor het plaatsen van tracking cookies moet om uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker worden gevraagd.

De meest spectaculaire daling in het gebruik van tracking-cookies was te bespeuren bij technologiebedrijf AddThis, een van de grootste spelers op de digitale datamarkt. Bij de eerste meting kwamen wij 108 cookies tegen die door dit bedrijf werden geplaatst, terwijl dit aantal bij de tweede meting was geslonken tot 34 cookies. Ook werden er minder cookies van videodienst YouTube gevonden. Bij de eerste meting kwamen we 100 cookies tegen, terwijl bij de tweede meting nog maar 60 cookies van YouTube werden aangetroffen.

Cookiemelding

Uit de meting blijkt dat het aantal tracking-cookies sterk is gedaald. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de daling verband kan houden met het feit dat we meer cookiemeldingen zijn tegengekomen. Een correct ingestelde cookiemelding moet de plaatsing van tracking-cookies tegenhouden totdat de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Uit onze meting van augustus 2018 bleek dat er van de 50 kantoren er 38 websites verplicht waren om een cookiemelding op hun website op te nemen. Een cookiemelding is verplicht als er op de website persoonsgegevens worden verzameld door middel van analytische- of tracking-cookies.

Een cookiemelding voldoet als op het eerste gezicht wordt voorkomen dat er tracking-cookies worden geladen door middel van de melding, tot de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. Bij onze eerste meting werden er nog 7 correct ingestelde cookiemeldingen gebruikt, het aantal was in de tweede meting gestegen naar 18 correct ingestelde cookiemeldingen.

Conclusie

De stijging in het aantal cookiemeldingen en een daling van het aantal tracking-cookies is een positieve ontwikkeling. Maar we kunnen niet anders concluderen dan dat de meerderheid van de advocatenkantoren nog stappen moet zetten om hun websites aan de AVG te laten voldoen. Wij zullen in de loop van 2019, bij de verschijning van de e-Privacyverordening, de cookiemeldingen van de 50 grootste kantoren opnieuw controleren. Zoekt u zelf nog een oplossing voor het gebruik van cookies op uw website, kijk dan op onze website Cookiecode.nl