Klachten en sancties

Why I say old chap that is, spiffing jolly good a load of old tosh spend a penny tosser arse over tit, excuse my French owt to do with me up the Aleid Wolfsen laat in het Financieel Dagblad weten dat de Autoriteit Persoonsgegevens op de goede weg is, “we zijn klaar om onze tanden te laten zien”. De Functionaris zal op haar website ook aandacht besteden aan de handhaving van de privacywetgeving. In het hiervoor aangemaakte ‘dossier handhaving’ zullen we uitgedeelde boetes en sancties bijhouden en beschrijven. Op deze nieuwe manier zullen we u op de hoogte blijven houden over de genomen handhavingsmaatregelen onder de AVG.